De Krachtspel methode®

Een mooie aanpak voor kinderen is de krachtspel methode® ontwikkeld door Helen Purperhart. Soms integreer ik dit spel in mijn ouder & Kind coaching, soms is het de eerste stap om de balans bij uw kind te herstellen. Als krachtspel Coach ga ik op zoek naar de energiebalans van uw kind door te kijken wie uw kind is in plaats van te kijken naar wat hem mankeert. Een belangrijk onderscheid tussen Krachtspel Coaching en een reguliere benadering is dat er in de holistische werkwijze zo min mogelijk op basis van algemene ziektebeelden (stempels) wordt gewerkt. Er wordt altijd uitgegaan van het kind en zijn specifieke onbalans. Bij het vaststellen van een diagnose gaat het om het verkrijgen van duidelijkheid welke onbalans er speelt bij het kind; hoe staat het kind in verbinding met deze onbalans, welke mogelijkheden zijn er om in balans te komen en wat heeft het kind nodig om deze mogelijkheden te realiseren. Meer lezen over De Krachtspel Methode®.

Deze methode gaat er vanuit dat het unieke van ieder mens is terug te voeren op drie krachten: rotskracht, zonkracht en windkracht. Deze krachten sturen het lichaam en de geest aan. Iedere kracht heeft bepaalde eigenschappen die je sterke en zwakke kanten bepalen. Bij een disbalans kunnen de specifieke eigenschappen die bij de kracht horen sterker in jezelf naar voren komen. Je raakt uit balans als één van de krachten in het lichaam wordt versterkt door een ongezonde leefstijl, een emotionele gebeurtenis of door bepaalde gebeurtenissen in je leven. Als rotskracht in balans is dan sta je stevig in je schoenen, ben je vriendelijk en vol zelfvertrouwen. Bij een teveel van deze kracht word je futloos en kom je snel aan in gewicht. Als zonkracht in balans is dan heb je pit, weet wat je wilt en zet je door. Bij een teveel van deze kracht wordt je snel boos en heb je eerder last van hoofdpijn. Als windkracht in balans is dan sta je enthousiast en opgewekt in het leven en ben je creatief. Bij een teveel van deze kracht ben je sneller afgeleid en heb je regelmatig last van buikpijn. Het krachtspel geeft je de mogelijkheid om op voedings-, bewegings-, en gedragsniveau te zoeken naar de tegengestelde kracht die het nodig heeft om de disbalans op te heffen.

Krachtspel Coaching biedt individuele ondersteuning die wordt afgestemd op de situatie van uw kind. De coach stelt een programma op en werkt samen met het kind en zijn ouders aan een nieuwe leefstijl die bij het kind past. Hierin staan de eigenheid van het kind en de balans tussen lichaam en geest centraal. Bij de eerste ontmoeting met het kind krijgt de coach een indruk van de overheersende kracht (vuur, rots en wind kracht) die in het kind tot uitdrukking komt. De coach krijgt een duidelijk beeld van specifieke kenmerken van de dynamiek in het kind. De werkvormen waarmee een Krachtspel Coach aan de slag gaat, zijn bewegingsoefeningen, emotiespelletjes en tekenopdrachten. Door samen te oefenen, kan het kind ervaren dat het vinden van balans uit hemzelf komt. Krachtspel Coaching kan de juiste ondersteuning bieden, naast het reguliere gezondheids- en welzijnstraject, om een kind weer in zijn kracht te brengen.

Voor extra informatie over de methode en Helen Purperhart kijk op: http://www.krachtspel.nl en www.helenpurperhart.nl

Contact Puur in Balans